1. Cookies

De website crossmedia.rainbowsolutions.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Informatie die is opgeslagen in een cookie kan bij een volgend bezoek weer naar onze webserver worden teruggestuurd.

Het gebruik van cookies op onze website is in lijn met de wettelijke bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Wij volgen alle wet- en regelgeving op dit gebied.

De website bezoeker kan de browser zelf zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke cookies geplaatst mogen worden. Alle overige cookies worden dan niet geplaatst. Alle moderne browsers bieden deze mogelijkheid. Cookies kunnen altijd weer van een computer worden verwijderd, ook dit gaat via de browser.

1.1 Soorten Cookies
Cookies helpen ons bij het aanbieden, beschermen en verbeteren van onze diensten, bijvoorbeeld door inhoud te personaliseren, door advertenties specifiek aan te passen en te meten, en door een veiligere ervaring te bieden. Wij wijzen je erop dat je in het geval dat je niet alle cookies accepteert je wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt benutten.

1.2 Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben daar geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt toegepast.

1.3 Social media
Onze website bevat buttons waarmee webpagina’s gedeeld kunnen worden op social media als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken met stukjes code die van het betreffende bedrijf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de bedrijven zelf om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die ze via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Privacy Shield Principles en zijn aangesloten bij het Privacy Shield programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt toegepast.

1.4 Meer informatie over Cookies?
De Consumentenbond geeft uitgebreide uitleg over Cookies:
Wat zijn cookies?
Waarvoor dienen cookies?
Cookies verwijderen
Cookies uitschakelen

1.5 Cookies verwijderen
Bij een bezoek aan onze website ga je ermee akkoord dat Rainbow Solutions cookies op je apparaat plaatst. Als je niet wilt dat deze cookies op je apparaat worden geplaatst, kunt je het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van je browser. Mogelijk kunt je daarna sommige gedeelten van de website niet (correct) gebruiken.

Als je helemaal geen cookies wenst te ontvangen, kunt je de instellingen van je internetbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren.

1.8 Inzage en correctie gegevens
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Rainbow Solutions over je verwerkt en deze laten corrigeren, verwijderen of overdragen door een verzoek op te sturen naar info@rainbowsolutions.nl. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze vinden in de instellingen van je browser. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kun je ons verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Ben je onverhoopt van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens? Dan kun je contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Privacybeleid

Wij hebben privacy hoog in het vaandel staan en hechten eraan transparant te zijn richting onze klanten, relaties en websitebezoekers. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Op deze pagina laten wij je daarom weten welke gegevens wij van verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij de gegevens beveiligen en welke rechten je hebt ten aanzien van de verwerking van de gegevens. Zo snap je precies hoe wij te werk gaan.

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Rainbow Solutions of één van onze websites bezoekt, worden de door jou verstrekte gegevens en de gegevens die wij via cookies verzamelen door ons verwerkt. Rainbow Solutions is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit betekent dat Rainbow Solutions verantwoordelijk is voor wat er met jouw gegevens gebeurt.

2.1 Verzamelen van persoonsgegevens
Als je onze website bezoekt kan het voorkomen dat wij je vragen om persoonlijke informatie zoals jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken. Bijvoorbeeld in het geval je documenten wil downloaden of jezelf in wil schrijven voor een nieuwsbrief, demonstratie, webinar of seminar. In deze gevallen vragen wij je de relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd webformulier. Alle door jou aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Gegevens met betrekking tot jouw klik- en gebruiksgedrag op de website, gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de website.

2.2 Verwerken van persoonsgegevens
Als je gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een download, demonstratie of een andere actie, worden deze gegevens gebruikt voor het administratief verwerken van jouw aanvraag.

Daarnaast kunnen jouw gegevens, mits je daar toestemming voor hebt gegeven of als er een klantrelatie bestaat, door Rainbow Solutions worden gebruikt om je telefonisch, per post of per e-mail te informeren over voor jou relevante producten en/of diensten van Rainbow Solutions en/of zorgvuldig geselecteerde partners van Rainbow Solutions.

De juridische grondslagen voor de verwerking van jouw gegevens zijn als volgt:

a) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Rainbow Solutions

Een groot deel van de persoonsgegevens die wij verwerken, verwerken wij omdat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van jouw overeenkomst met Rainbow Solutions. Deze persoonsgegevens zijn dan bijvoorbeeld noodzakelijk om de door jou bestelde (ICT-)producten te kunnen leveren.

b) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Rainbow Solutions

Er zijn verschillende wetten waar Rainbow Solutions aan zal moeten voldoen. Op grond van deze regelgeving zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken en te bewaren. Ook kunnen wij om deze reden gehouden zijn om jouw gegevens aan derde partijen te verstrekken.

c) De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Rainbow Solutions

Wij willen onze klanten, relaties en websitebezoekers graag de best mogelijke service bieden. Om dit te kunnen doen verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het versturen van e-mails en de nieuwsbrief, het aanmaken van een account, het bezoek aan de website en het promoten van social mediakanalen. Hierbij houden wij altijd rekening met jouw privacybelang en worden jouw gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd opgeslagen.

d) U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de gegevensverwerking

Voor al het overige zullen wij jouw gegevens uitsluitend gebruiken met uitdrukkelijke toestemming. Rainbow Solutions geeft de door jouw verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben om onze dienstverlening en activiteiten goed ten uitvoer te brengen, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

2.3 Bewaartermijn gegevens
Rainbow Solutions bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt of wanneer we moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Voor de bewaartermijn van de gegevens die via cookies worden verzameld verwijzen we je graag naar het cookiestatement.

2.4 Afmelden
Als je geen prijs meer stelt op de informatie die we je toesturen, kun je jezelf op ieder moment afmelden via info@rainbowsolutions.nl. Bovendien bevat iedere commerciële mailing van Rainbow Solutions een afmeldlink.

2.5 Beveiliging
De gegevens die je aan Rainbow Solutions verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Rainbow Solutions gebruikt bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Onze websites zijn beveiligd met een SSL-certificaat. Onze databases en applicaties zijn beveiligd met Multi-factor Authentication.

2.6 Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Neem daarvoor contact met ons op via de contactgegevens bovenaan dit privacystatement. Om misbruik te voorkomen, vragen we je daarbij om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens, gekoppeld aan een cookie, stuur dan een kopie van de cookie in kwestie mee. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

2.7 Indienen van een klacht
Indien je onverhoopt van mening bent dat wij ons niet aan de eisen van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) houden, kun je contact met ons opnemen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.8 Bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens
Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rainbow Solutions, indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor marketingactiviteiten via de e-mail. Je kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@rainbowsolutions.nl.

Mocht je bezwaar hebben tegen het verwerken van je persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder deze persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan te bieden.

2.9 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Daarnaast heb je het zogenaamde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je het recht hebt om de op jou betreffende persoonsgegevens die je aan Rainbow Solutions verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kun je een e-mail sturen naar info@rainbowsolutions.nl.

3. Wijzigingen op het cookie en privacystatement

Rainbow Solutions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 30 september 2019.

Je kunt op ieder moment contact met ons opnemen als je vragen hebt over ons cookie & privacybeleid. Onze gegevens zijn:

Rainbow Solutions B.V.
Bosmanskamp 63
4191 MT Geldermalsen

e-mailadres: info@rainbowsolutions.nl

Zie ook onze algemene voorwaarden.